Na stiahnutie

V tejto sekcií si budete môcť stiahnuť zaujímavé materiály (diplomy, zákony, tlačivá, publikácie,..) nie len z našej nízkoprahovej činnosti..

 

■ NAŠE LOGO

Najnovšie logo

 Staršie logo 1 

Staršie logo 2

 

 

■ PROPAGAČNÉ MATERIÁLY

leták dobrovoľníctvo a prax 1

leták dobrovoľníctvo a prax 2

letak o fortune.pdf (4,3 MB)

 letak o fortune.pdf (4,3 MB) - pozrieť online

klub pre deti a mládež

klub domácich úloh

mimoklubové aktivity

 

 

■ VÝROČNÁ SPRÁVA

Výročná správa 1-2012.pdf (1,3 MB)

 

 

■ PUBLIKÁCIE

Letom svetom do sociálnej práce v treťom sektore

Dobrovoľníctvo - efektívna študentská prax

Ako byť prospešný sebe i iným

Dlhá cesta domov (uzamknuté pre tlač a kopírovanie)

Štandardy kvality sociálneho poradenstva

Vyložme si karty na stôl

Tréning? Tréning. (učenie zážitkom)

Čítanka pre neziskové organizácie

Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie

Efektívna komunikácia v terénnej sociálnej práci

Proces terénnej sociálnej práce v sociálne vylúčenej komunite

Terénna sociálna práca v sociálne vylúčených komunitách, Prípadové štúdie

 

 

■ ZÁKONY

Zákon o dobrovoľníctve v znení, v ktorom je predkladaný na pripomienkové konanie

Zákon č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve

Zákom č. 36/2005 Z.z. o rodine

Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

 

 

■ OSTATNÉ

Diplom-deň.jpg (21,4 kB)

Diplom-noc.jpg (24,2 kB)

Cestovný príkaz

Pesnička Sme oceán (We are the world)

Odborný časopis Mosty k rodine
Tento časopis jplatformou na výmenu názorov odborníkov a praktikov, ktorí sa venujú sanáciám rodín, ktorí pracujú s deťmi v detských domovoch, v profesionálnych, náhradných, ale aj v biologických rodinách, pre tých, ktorí pracujú s mladými dospelými a s ich deťmi.

 

 

■ ARCHÍV

Radio Regina - Dni dobrovolnictva 2011 na Fortune.mp3 (5,5 MB)

60 detí sa vďaka nám vrátilo do rodin.mp3 (531,9 kB)

Dobré ráno Slovensko (Legendárna zvučka)

Rádiovíkend (Legendárna zvučka)

Nápadník

Piesne a básne

Sme oceán (We are the world)

18.12.2011 00:26

Tramvajácka

23.03.2011 00:43

Beusácka

18.09.2010 17:49

Úsmevácka skladba

31.07.2010 16:56

Domovácka hymna

31.07.2010 16:48

Dobrovoľnícka

31.07.2010 16:40