Partneri

Prevádzkovateľ nízkoprahu:              Partner nízkoprahu:

 

 

Za pomoc pri realizácii nízkoprahových aktivít pre deti a mládež z ubytovne Fortuna ĎAKUJEME partnerom:

  

Kresťanská apoštolská cirkev (projekt OVD),  Kraft foods EBSC,  Wallet s. r. o.

 

Za vybavenie klubových priestorov ĎAKUJEME:

Národná Rada Slovenskej republiky

 

Za realizáciu I. Letnej olympiády nízkoprahov ĎAKUJEME partnerom:

Saleziáni Don Bosco Petržalka,  Rhea, s. r. o.,  Wimex, s. r. o.

 

Partner súťaže Mladý redaktor 2012:

 

Za prevádzkovanie nášho webu ĎAKUJEME:

Partnerský web:

 

Za neoceniteľnú pomoc pri celoročných aktivitách pre deti a ich rodiny ĎAKUJEME všetkým bývalým i terajším dobrovoľníkom, partnerom a spolupracovníkom Úsmevu ako dar.