Odkazy a linky

Odkazy a linky na zaujímavé stránky ktoré sa venujú dobrovoľníckej problematike, ako aj práci s deťmi a mládežou:

www.usmev.sk - Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

www.dobrovolnictvo.sk - Občianske združenie C.A.R.D.O.

www.mladez.sk - Rada Mládeže Slovenska

https://www.unicef.sk - Detský fond OSN

https://www.branadozivota.sk/ - Občianske združenie Brána do života

www.socia.sk - Nadácia na podporu sociálnych zmien 

https://www.dobrovolnictvo.zabky.sk/ - Dobrovoľnícke centrum Žabky  

https://www.sos-vesnicky.cz/ - SOS Dětské Vesničky

https://www.kaspian.sk/ - Nízkoprahové centrum KASPIÁN

www.nizkoprah.sk - Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mláždež

https://www.centrumnadej.sk/ - Centrum Nádej - OZ Pomoc ohrozeným deťom

www.mulice.sk - Občianske združdnie Mládež ulice

www.ulita.eu.sk - Občianske združenie Ulita

www.dfsr.sk - Detský fond Slovenskej republiky

www.assp.sk - Občianske združenie Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov