Napísali o nás

Predstavujeme bližšie Fun Club Fortuna
Nízkoprahové centrum Fun Club Fortuna, patriace Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar nachádzajúce sa v suteréne v nenápadnej sivej budove na konci bratislavskej Dúbravky, ktoré sa venuje deťom a mládeži z ubytovne Fortuna pre sociálne slabšie rodiny. Aj keď sa na prvý pohľad budova ubytovne môže zdať fádna a tichá, opak je pravdou. Na Fortune v súčasnosti býva približne 162 detí, ktoré sú živé, činorodé a zvedavé ako všetky iné deti. Hlavným cieľom klubu je naučiť deti a mládež správne využívať voľný čas. Zo štatistického hľadiska chodí do klubu viac-menej pravidelne 58 detí od 2. do 18. rokov.

Deti v nízkoprahovom centre dostali darček (január 2013)
Dvere sa otvoria a dve desiatky deti rôzneho veku sa nahrnú do miestnosti. Začína sa im dvojhodina hier a zábavy. Ich hlasy sa na chvíľu utíšia, keď zbadajú prekvapenie. Dobrovolníčka Linda Forraiová si najprv vezme malého chlapca na ruky. Potom s radosťou odkryje stolný futbal, novú hračku. Deťom zo sociálne slabších rodín sa rožiaria oči.  Hodí sa prvá loptička na hraciu plochu a vrava opäť naberie na intenzite. Vítajte v nízkoprahovom centre pre deti Fun klub Fortuna.

Nízkoprahový klub fun Club Fortuna (16. 03. 2012)
Poznáte nízkoprahový klub pre deti a mládež Fun Club Fortuna? Sídlime v Dúbravke, konečná električiek č. 1, 5, 12 a autobusov č. 27, 34, 83, zastávka autobusov 20,22 a26. Keď vystúpite, zídete z kopca a vedľa zberne železa stojí v poli vysoká osem poschodová budova, v ktorej sídli aj nízkoprahový klub Fun Club Fortuna...

Dobrovoľníci z Fortuny opäť pre deti organizovali letný tábor a výlety (18. 08. 2010)

Spoločnosť Úsmev ako dar a jej dobrovoľníci sa už skoro tri roky venujú deťom a rodinám v ubytovni samosprávy hlavného mesta Fortuna v bratislavskej Dúbravke. Aj tento rok pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia zorganizovali letný tábor a niekoľko výletov. Počas roka sa dobrovoľníci deťom venujú v nízkoprahovom centre....

Dobrovoľníci z Fortuny zorganizujú pre deti letné tábory a výlety (01. 07. 2010)

Spoločnosť Úsmev ako dar a jej dobrovoľníci sa už skoro tri roky venujú deťom a rodinám v ubytovni Fortuna v bratislavskej Dúbravke. Aj tento rok pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia organizujú letné tábory a výlety. Dobrovoľníci však na deti nezabudnú počas celých prázdnin a ďalej sa im budú venovať v nízkoprahovom centre....

Anjeli spríjemnia leto deťom z chudobných rodín (30. 06. 2010)

Deti z ubytovne Fortuna v Bratislave pôjdu do tábora a na výlety, počas celého leta budú u nich v centre pôsobiť dobrovoľníci....