Jedinečnosť projektu nízkoprahový klub Fun club Fortuna sa ukrýva v sile „zamestnancov“. Tím nízkoprahu tvoria výhradne dobrovoľníci, tzv. anjeli, ktorí investujú svoj voľný čas a energiu do aktivít,vďaka ktorým úspešne napredujeme a propagujeme potrebu dobrovoľníctva a nízkoprahových služieb na verejnosti

Naši anjeli

Emília Bezáková

Miluška - Predseda pobočky a riaditeľ programu PRIDE pre SPDDD Úsmev ako dar. Jeden z najdôležitejších hlasov nás dobrovoľánikov a koordinátor našej činnosti. Pomáha nám s komunikáciou v rámci organizácie a svojimi veľkými „šoférskymi“ gestami nám obrovsky zjednodušuje život na Fortune. 

Email: bezakova@usmev.sk

Zuzana Spiessová

Alias Zuz, je veľký šéf – vedúci dobrovolánikov. Na Fortune je už ako doma, keď prvý krát vstúpila do klubu v septembri roku 2011. Koordinuje klubové aktivity a komunikuje e-mailami alebo pri kávičke s novými dobrovoľánikmi. Na Zuz sa obracajte ohľadom táborov a víkendoviek, mimoklubovych aktivit, ktoré sú jej srdcovou záležitosťou. Zuz je veľká aktivistka, ktorá zbožňuje všetky deti na Fortune a  prácu v mládežnickom klube. Jej značka je, že má rada poriadok v sklade a kluboch. Zuz môžete pravidelne zavetriť aj na chodbách ubytovne Fortuna, keďže robí terénnu sociálnu pracovníčku pre Úsmevu ako dar. 

E-mail: zuzanaspiessova@gmail.com

Tu mi môžete zanechať odkaz

Jaroslav Filo

Všetci ho poznajú pod menom „Jaris“. Študuje na Pedagogickej fakulte UK - odbor Sociálna práca. V klube pôsobí od samého začiatku, bol jedným z jeho zakladateľov. Je archanjelom nášho dobrovoľníckeho tímu a má na starosti administratívu a spoločne so Zuz sa delia o komunikáciu a koordinovanie nových dobrovoľníkov. Slečny, ak chcete urobiť Jarisovi radosť, navarte mu sviečkovú, ktorú veľmi ľúbi a pochváľte mu jeho zbierku šálok, ktorú vlastní. S Jarisom sa môžete stretnúť aj ako s redaktorom spravodajského portálu veterány.eu.

Email: filo.jaroslav@gmail.com

Tu mi môžete zanechať odkaz

Janka Marková

Kreatívne stvorenie a psychologička v jednom. Naša Janka je obľúbená najmä v deckom klube, kde tvorí, kreslí, číta, vymýšľa umelecké a kultúrne diela, popri ktorých sa naše deti (nie len deti) veľa naučia. Vďaka Janke klub niekoľko krát do roka ožije kreatívnymi aktivitami, ktoré nás niektorých občas aj zo stoličiek zdvíhajú. Janka priložila rúčku aj k organizovaniu víkendovky pre najmenších a na Fortune pôsobí od novembra roku 2011,  keď začínala ako dobrovoľníčka na centrále Úsmevu ako dar. 

E-mail: markovajanka@gmail.com

Tu mi môžete zanechať odkaz

Pavol Hrabovský

Pali má v našom klube na starosti technické veci a stará sa aj o design nášho webu. K jeho záľubám patria počítače, hudba, šach, turistika

Email: p.hrabovsky@gmail.com

Tu mi môžete zanechať odkaz

Zuzka Marčáková

Zuzka patrí k najstarším členom klubu, ktorý neopustila ani po ukončení svojich krásnych vysokoškolských liet a je odhodlaná bojovať spoločne s nami ďalej. So Zuzkou sa naše decká stretávajú hlavne počas Klubu domácich úloh, ktorý si Zuzka vedie. Múdra hlavička vždy príde s novinkami, okrem KDÚ. Zuzka pomáha s organizovaním táborov a víkendoviek, komunikáciou so sponzormi a riadi sa heslom : škoda je každého dňa, keď sa človek neusmeje a posiela ti jeden odkaz: správaj sa k druhým tak, ako chceš aby sa oni správali k tebe.

Email: zmarcakova@yahoo.com

Tu mi môžete zanechať odkaz

Lenka Lacová

Na Fortune pôsobí už viac ako jeden rôčik a spoločne so Zuz sa pokúša povstať Fénixa z popola. Srdcom aj dušou Fortuňáčka má na starosti projekty od A po Z, sleduje novinky, ktoré nenosí len v hlavičke ale pretvára ich do reality. Jej obrovským snom je postaviť vlastné Fortuňácke ihrisko a usporiadať na ňom futbalovú žúrku. Okrem manažmentu projektov má Lenka na starosti prácu s deckami nízkoprahu a terénnu prácu s rodinami. Podieľa sa na viacerých filantropických a dobrovoľníckych projektoch, o ktorých čísle Lenka prestáva mať prehľad.

Email:   lenkalacovie@gmail.com 

Tu mi môžete zanechať odkaz

Mirka Majerová

Mirka Študuje na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, štúdijný odbor Sociálna práca. K jej záľubám patria tanec, hudba, cestovanie, knihy a príroda.

E-mail: miriama.majerova@gmail.com

Tu mi môžete zanechať odkaz

Viktor Ago CS

Viko / kiki a podobne ( menom podľa potreby v situáciách ) zanalyzoval, že existencia individuálneho šťastia nie je opodstatnená bez radosti ostatných. Stal sa fortuňákom. Medzi jeho všeobecné úlohy patrí všeobecnosť, snaha o všestrannosť, všesnaha, všeústupnosť a plnenie nedefinovaných všeúloh, s malým nepotešením aj všeoochota. V klube pôsobí ako dieťa do počtu, slovom jedno veľké dieťa, účastník všetkých všeaktivít s podtitulom konať somariny / spoznať všetko, vedieť všetko. Aha a veľkým cieľom Vika je vlastne len najkrajší úsmev detí a stvorenie pocitu, že každé dieťa tu má veľkého najlepšieho kamaráta.

Tu mi môžete zanechať odkaz

Linda Forraiová

Za najväčší úspech v klube považuje prežitý tábor a víkendovku v tom istom roku a samozrejme, prvý úspešne napísaný projekt, ktorého výsledkom je stolný futbal. Náš anjelik s dušou diabla Linduška pracuje v klube s deťmi aj mládežou od marca roku 2012 a stretnúť sa s ňou môžete počas Klubu domácich úloh ale aj pri rôznych akciách a podujatiach, ktoré spoločne organizujeme. Životné motto: Je umením poznať život taký, aký je a predsa ho milovať...

Tu mi môžete zanechať odkaz

Simonka Jakubíková

Najmladšia posila v tíme. Simonka je naša najväčšia pýcha, ešte pred rokom patrila k deťom, ktoré navštevujú nízkoprah a dnes stojí na druhej strane rieky a pomáha ako dobrovoľníčka s prácou s najmenšími. Rada si zajazdí na koni a svoje myšlienky sústredí do písania básni, ktorými by mohla inšpirovať deti a našu mládež Fortuny. 

Matej Lupták

Volám sa Matej Luptak. Mám 19 rokov. Asi päť rokov som býval v Kanade. Dlho som hrával tenis až kým som sa nezranil, takže je to môj obľúbený šport. Mam teraz viac voľného času a mám rad deti, tak som sa rozhodol pomôcť ako dobrovoľník“ stručne, jasne naša čerstvá posila zo zámoria. 

Veronika Chalopová

Je študentka VŠZASP sv. Alžbety. Baví ju spoznávať ako žijú iní ľudia, aké rôzne osobnosti sa v nich skrývajú a práve preto sa rozhodla pre sociálnu prácu. Veronika rada cestuje „Najviac by som chcela znova navštíviť Londýn a lákajú ma na cestovaní nové zážitky a rôznorodosť kultúr“. Aj Veronika je náš nováčik ale iba dátumovo, pretože má prirodzený talent pri práci s deťmi.

Romantická duša Veronika a jej motto: "Pre lásku nie je dôležité, aby sa k sebe ľudia hodili, ale aby boli spolu šťastní.“ (Brigite Bardot)

E-mail: chalupova.v@gmail.com


Bývalí anjeli nášho nízkoprahu

Danka Sýkorová

Danka bola 2. najstaršou dobrovoľníčkou nášho tímu. Na úsmeve pôsobila od decembra 2008 do septembra 2012. Počas svojho takmer 4-ročného pôsobenia sa zapojila do rôznych zbierok a pomohla pri realizácii úsmeváckych koncertov. Na Fortune zase pomáhala rozbehnúť nízkoprahové aktivity pre deti a mládež a nechýbala ani na našich táboroch, či významných akciách ako Vianočný večierok, Dni dobrovoľníctva, či I. Letná olympiáda nízkoprahov. 

Dianka Feketeová

Dianka bola členkou nášho tímu od mája do septembra 2012. Počas tohto obdobia sa venovala najmä menším deťom a pomohla nám pri realizácii I. letnej olympiády nízkoprahov a Dní dobrovoľníctva na Fortune. Na Úsmeve sa zapojili do celoslovenskej zbierky Jeden deň úsmevu.

Dominika Kubovičová

Dominika Kubovičová bola členkou nášho tímu od mája 2010 do januára 2012. Počas svojho pôsobenia na Fortune sa venovala najmä práci s menšími deťmi. Na Úsmeve sa zapojila do viacerých zbierok ktorých výťažok bol určený aj na aktivity nášho klubu.

Martina Kravárová

Martina Kravárová stále pri zrode úsmeváckych aktivít pre deti a mládež z ubytovne Fortuna. Počas jej pôsobenia na Úsmeve (do konca septembra 2011) bola našou koordinátorkou, angažovala sa na získaní priestorov pre naše nízkoprahové aktivity a napísala niekoľko zaujímavých projektov na vybavenie klubu, tábory, či víkendovky. V rokoch 2009 - 2010 sa venovala aj systematickej práci s rodinami a matkami na materskej dovolenke, čím prispela aj k vybudovaniu dôvery rodičov k nám a našim aktivám. Zanechať odkaz

Lenka Galbová

Lenka Galbová bola členkou nášho tímu od mája 2010 do mája 2011. Počas svojho ročného pôsobenia na Fortune nám pomáhala najmä pri riešení problémov s deťmi a mládežou a venovala sa aj individuálnej práci s našimi deťmi. Hoci pracovala takmer výlučne v priestoroch nášho klubu, zúčastnila sa aj tvorivých dielni v centrále našej spoločnosti.

Jurij Martynov

Jurij Martynov bol členom nášho anjelského tímu od novembra 2010 do júna 2011. Pravidelne sa zapájal do klubových i mimoklubových aktivít a pomáhal nám aj prii zariaďovaní nových miestností.

Katka Veseková

Katka Veseková bola členkou nášho tímu v roku 2010 (máj - september) a pomáhala nám najmä pri klubových aktivitách pre deti a mládež. Zapojila sa však aj do našich mimoklubových aktivít a bola nápomocná aj pri letnej zbierke Pomôžme deťom s Úsmevom.      

Lucka Košová a Luboš Feješ

Luboš Feješ a Lucka Košová (júl 2008 - august 2009) boli prvými anjelmi, s ktorými sme rozbiehali naše voľnočasové aktivity pre deti a mládež z ubytovne Fortuna. Títo úžasní mladí ľudia nám pri našich aktivitách pomáhali v čase, keď sme o vlastných klubových priestoroch mohli iba snívať.

Kristína Kočnárová (Polakovičová)

Kristína Kočnárová stála pri zrode úsmeváckych aktivít pre deti z Fortuny. Ako manažérka anjelského programu (do októbra 2009) dala dohromady historicky prvý anjelsky fotuňácky tím, ktorý s menšími obmenami funguje dodnes a v rámci možností sa zapájala aj do jeho aktivít, ktoré pre tieto deti pripravoval. Zároveň bola nápomocná aj pri zrode našich vlastných klubových priestorov.

Ďakujeme vám za všetko čo ste pre nás a "naše" deti urobili.
Nikdy na to nezabudneme!