Úsmev deťom: Spoločná opekačka pre všetky úsmevácke deti

07.06.2010 22:28

Milé deti, v mene spoločnosti Úsmev ako dar vás pozývame na spoločnú opekačku, ktorá sa uskutoční už túto nedeľu 13. júna 2010 o 10:00 na Železnej studničke. Cieľom tejto opekačky je spoznanie jednotlivých anjelských tímov, ako aj nadviazanie nových kamarátstiev medzi deťmi z detských domovov, krízových centier a sociálne znevýhodnených rodín, ktorým sa počas roka pravidelne venujeme.

Stretneme sa o 09:00 pred Fortunou.

Jaroslav Filo