Pripravujeme: Klub domácich úloh (aktualizované)

20.09.2010 23:31

Zo začiatkom nového školského roka začíname pracovať na novom smerovaní nášho anjelského programu, ktoré vychádza z reálnych potrieb našich klientov. Uvedomujeme si totiž, že naše deti potrebujú nie len voľnočasové, ale aj vzdelávacie aktivity. Ak by sa týmto deťom niekto systematicky venoval, mohli by v škole, i v reálnom živote lepšie napredovať. A preto od októbra rozširujeme naše dobrovoľnícke aktivity o Klub domácich úloh. "Raz týždenne (podľa potreby aj častejšie) budeme deťom pomáhať s prípravou na vyučovanie a zároveň ich doučovať predmety ako matematika, slovenčina, fyzika, či informatika", vraví Pavol Hrabovský, jeden z iniciátorov tejto myšlienky. Klub domácich úloh bude bývať v stredu od 15:00 do 18:00, t.j. v iný deň ako sú naše doterajšie voľnočasové aktivity. Každé naše dieťa je v ňom srdečne vítané.

Jaroslav Filo