Prevádzka klubu v dňoch 28. 10. a 1. 11. 2010

26.10.2010 15:00

Milé deti, vážení rodičia,

oznamujeme vám, že v dňoch 28. 10. a 1. 11. 2010 bude následovne upravená prevádzka nášho klubu:

Štvrtok 28. 10. 2010:
Klub pre deti NEBUDE. Namiesto neho zoberieme 8 detí, ktoré pravidelne navštevujú náš klub do centrály našej spoločnosti, kde budú pripravené zaujímavé výtvarné aktivity. Stretávame sa na vrátnici ubytovne o 16:00.

Pondelok 1. 11. 2010:
Sviatok všetkých svätých, klub pre deti NEBUDE.

Jaroslav Filo