Pondelkové aktivity s deťmi a rodičmi sa presúvajú na utorok

12.06.2010 18:01

Milé deti, Vážení rodičia,

oznamujeme vám, že Klub pre deti a Terénna sociálna práca sa presúvajú z pondelka 14. 06. 2010 na utorok 15. 06. 2010.

Ďakujeme vám za pochopenie.

Martina Klavárová