Pomoc deťom v krízovom zariadení

07.09.2010 11:53

Pomoc deťom v krízovom zariadení - pod týmto názvom sme realizovali projekt vďaka podpore nadačného fondu T-Mobile Slovensko, a.s.  a Nadácie Pontis.
Projekt bol zameraný na podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže v ubytovni Fortuna, prechádzaniu sociálno-patologických javov tým, že sme ponúkali priestory a aktivity v Klube ako aj mimo klubu. Z finančných prostriedkov projektu sme zakúpili materiál, hračky a pomôcky na rozvíjanie tvorivosti,jemnej motoriky, knihy pre rozvoj čitateľskej gramotnosti a zaviedli sme internet, čo nás motivovalo k založeniu našej webovej stránky.

Martina Kravárová