Obnovujeme klub domácich úloh (Aktualizované)

30.10.2012 10:58

Od stredy 7. novembra 2012 obnovujeme Klub domácich úloh zameraný vzdelávacie aktivity pre deti a mládež. KDÚ bude bývať opätovne každú stredu od 17:00 do 19:00 s nasledovnými pravidlami:

1. KDÚ funguje v upravenom režime:
17:00 - 18:00 pre pedškolákov
18:00 - 19:00 pre školopovinné deti
2. Vstup do klubu je možný ak máš so sebou nejakú učebnú pomôcku, podľa ktorej vám skúsime pomôcť a poradiť.
3. Na KDÚ sa venujeme najmä vzdelávacím aktivitám. Vzhľadom na malý počet pracovníkov má klub obmedzenú kapacitu. Aby sme mohli fungovať pre potreby detí, je počet detí v klube limitovaný, aby sme zabezpečili určitú kvalitu.
4. V čase od 17:00 do 18:00 môže byť v klube maximálne 12 detí. Ak nejaké dieťa odíde z klubu automaticky môže ísť do klubu ďalšie dieťa, ktoré ho nahradí. Dieťa, ktoré odišlo sa už nemôže v danom čase vrátiť.

Pokiaľ sa tieto pravidlá nebudú rešpektované tak sa uzamknú prvé dvere do klubových priestorov a budú sa otvárať iba v prípade splnenia vyššie uvedených pravidiel. 

Doplnené vo februári 2013:

Ak potrebujete vytlačiť nejaký obrázok k projektu, oznámte to niektorému z našich dobrovoľníkov a my vám ich zabezpečíme na najbližší KDÚ (ak nám to nahlásite do utorka), resp. na najbližší klub (ak sa o tom dozviete neskôr ako v utorok). 

Deti, ďakujeme za vaše porozumenie, chceme aby sa vám na klube páčilo. :-)

Anjelsky tím Fun Club Fortuna