Novinka: Jednou z klubových aktivít aj bicyklovanie či korčuľovanie

03.08.2010 13:34

Koncom júna pribudlo do nášho klubu niekoľko zaujímavých vecí slúžiacich na šport i relax. Jedná sa o 2 malé a 3 veľké bicykle a kolieskové korčule, vďaka ktorým môžeme našu klubovú činnosť rozšíriť o ďalšie zaujímavé aktivity. Hoci sú k dispozícií pre deti a dobrovoľníkov nášho centra, domov ich v súčasnosti nepožičiavame. Deti ich môžu využívať počas našich voľnočasových aktivít za predpokladu že je vonku priaznivé počasie a je pri nich aspoň jeden dobrovoľník.

Jaroslav Filo