Náš web úspešne spustený

27.05.2010 20:32

Od dnes je tu pre vás váš nový informačný web nízkoprahoého centra Fun Club Fortuna, ktorý sa ešte stále priebežne doplňuje. Prevádzkovateľom webu je kolektív dobrovoľníkovtohto centra na serveroch Webnode.sk.

Jednou z prvých vecí, ktoré sme pre vás sprístupnili sú kontakty, kde nádjete spôsob kontaktovania nášho klubu, prípadne OZ Úsmevu ako dar. Zároveň sme sprístupnili rubriku Úvod, v ktorej nájdete definície základných pojmov s ktorými sa pri dobrovoľníckych aktivitách určite stretnete. Veríme, že sa vám náš web bude páčiť. Vaše návrhy, námietky a pripomienky očakávame na e-mailvoej adrese funclubfortuna@gmail.com.