Finále Najmilšieho koncertu roka sa blíži

31.05.2012 20:40

BRATISLAVA - Vo štvrtok 7. júna 2012 predvedú deti z detských doomovov a nárhadných rodín svoje umelecké nadanie na profesionálnej scéne bratislavského divadla Aréna. Celoslovenskú prehliadku Najmilšieho koncertu roka (NKR) svojimi vystúpeniami obohatia aj deti z Českej republiky a Ukrajiny.

Táto prehliadka je vyvrcholením šiestich regionálnych kôl, ktoré sa konali od apríla do mája v šiestich mestách Slovenska - Košice, Prievidza, Nitra, Trnava, Žilina a Banská Bystrica.

Regionálne kolá moderovali osobnosti slovenského umeleckého života Katka Brychtová, Martin Nikodým, Ján Gordulič, Kristína Svarinská, Roman Pomajbo, Roman Juráško a herci Bábkového divadla Žilina a celkovo sa na nich zúčastnilo 395 detí. Deti z detských domovov na nich vystúpili so svojimi umeleckými číslami z oblasti tanca, spevu, hry na hudobnom nástroji a dramatickej tvorby. Celoslovenská porota vybrala pre bratislavskú prehliadku to najkvalitnejšie a zostavila tak reprezentatívny výber, ktorý divákom predstaví hĺbku a pestrosť talentov detí v náhradnej starostlivosti. 
Najmilší koncert roka je celoslovenská prehliadka detských umeleckých vystúpení. Podujatie dáva deťom priestor na prezentáciu svojho nadania a nesie sa v duchu spoločného hesla: „Toto som ja!“. Cieľom je dosiahnuť, aby sa deti prostredníctvom vystúpení učili vyjadrovať svoje postoje, pocity, túžby a sny. Každé regionálne kolo je realizované za účasti celoslovenskej odbornej poroty, ktorá má za úlohu zostaviť program záverečnej celoslovenskej prehliadky v Bratislave.
Tento rok sa záverečnej reprezentatívnej prehliadky zúčastní 59 detí z detských domovov z celého Slovenska. Svojich kolegov príde podporiť aj 14 detí z Detského domova sv. Alžbety a tanečný súbor „Naša Fajta“ z Ukrajiny a 1 tanečník z Detského domova Mikulov v ČR.

O koncerte:
Najmilší koncert roka je podujatie zamerané na rozvoj osobnosti detí. Nevnímam jednotlivé vystúpenia len ako prezentáciu ich talentov, ale predovšetkým ako priestor pre ich sebavyjadrenie. Môžu dať o sebe vedieť, povedať spevom, tancom alebo inou formou umenia: „Toto som ja.“  Takýto prejav im umožní potvrdiť ich miesto vo svete. Nie sú tu omylom, patria sem. A majú svoju hodnotu! Samozrejme, nielen preto, že niečo vedia alebo dokážu, no možnosť ukázať svoje nadanie je príležitosťou k tomu, aby si to sami jasnejšie uvedomili,“ hovorí Adriana Sisiková z Úsmevu ako dar, členka celoslovenskej poroty a realizačného štábu NKR a dodáva: „Prostredníctvom umenia sa v deťoch snažíme rozvíjať ich cieľavedomosť a vôľu, ktorú môžu neskôr v živote využiť pri dosahovaní svojich ambícií. Pre ich zdravý psycho-sociálny vývoj je dôležitá skúsenosť ocenenia, povzbudenia a motivácie. Vzhľadom na to, že tieto hodnoty im nie sú sprostredkované zo strany biologických rodičov, vstupujeme do tohto prázdneho priestoru my, aby sme im umožnili mať skúsenosť vlastnej hodnoty. Už tým, že deti prijmú výzvu zúčastniť sa na koncertoch, preukážu svoje odhodlanie a oduševnenie."
A čo hovorí na NKR jeho dlhoročný účastník Janko Herák? „Moje prvé verejné spevácke vystúpenie sa odohralo na Najmilšom koncerte roka v Nitre. Mal som vtedy asi 8 rokov a účinkoval som v speváckej skupine pod vedením veľmi obetavého a zanieteného vychovávateľa, pána Petra Bártu. Odvtedy som pravidelne postupoval aj na celoslovenské kolo, najskôr ako člen skupiny, neskôr sólovo. Dnes sa spevu venujem profesionálne a môžem povedať, že práve NKR ma pripravil na vystupovanie pred širším publikom, naučil ma suverenite a tiež vytrvalosti. Pretože talent je len základom, ktorý treba ďalej rozvíjať. Treba sa mu venovať, neľutovať čas ani námahu. Pocit úspechu, ktorý sa deťom na NKR dostáva, môže byť dobrou motiváciou, aby sa do toho pustili naplno a jedného dňa možno povýšili svoj umelecký záujem na ozajstné povolanie.“

Image
Program tohtoročného koncertu:

Moderátori slávnostného večera: Katarína Brychtová a Roman Pomajbo. 
Na koncerte vystúpia:
- DeD Uralská, Košice - Hip-hop tanec
Deti z NR – Blatné Remety - Spev s doprovodom kapely
DeD Spišská Belá - Beat box
DeD Spišský Štiavnik - Spev „Who do you think you are“
DeD Dobšiná - Ľudový tanec v krojoch z Gemera
DeD Maurícius, Kremnica SPD - Hip-hopový tanec 
DeD Prievidza, prac. Handlová - Recitácia „Paľkovo tajomstvo“
DeD Maurícius, Kremnica - Divadlo „hrnček var“
DeD Topoľčany - Spev s doprovodom  „Nella Fantasia“
DeD Žitavce - Spev Ján Herák
DeD Žitavce - Spev Gyongyi Bódišová
DeD Skalica - Prednes – Krista Bendová „Neboráčik“
DeD Sereď - „Slniečko sa zobudilo“
DeD Ružomberok - Kúzelnícke číslo (1. časť)
DeD Liptovský Hrádok - Scénka „Tour de Liptov“
DeD Liptovský Hrádok - Tanec „Karel a karel“
DeD Hriňová - Tanec hip-hop, breakdance 
- DeD Ratolesť Tŕnie - Tanečné pásmo – A je to!
Slávnostný večer bude po ukončení prehliadky pokračovať detskou diskotékou,  recepciou pre deti a recepciou pre hostí, partnerov, podporovateľov a priateľov spoločnosti Úsmev ako dar.  

Odmenou pre vybraných účinkujúcich bude relaxačno-poznávací zájazd venovaný CK Firotour do talianskej Kalábrie, ktorý sa zrealizuje v dvoch turnusoch. Niektoré deti z regionálnych kôl i záverečnej celoslovenskej prehliadky dostanú príležitosť vystúpiť na Vianočnom benefičnom koncerte spoločnosti Úsmev ako dar, ktorý tento rok oslávi jubilejných 30 rokov. Tu si budú môcť mladí umelci vyskúšať svoj talent v sprievode známych profesionálov zo sveta umenia. 

Zdroj: Úsmev ako dar
Spracoval: Jaroslav Filo