Princípy dobrovoľníctva, prínos a motívy dobrovoľníkov

17.11.2010 21:54

Princípy dobrovoľníctva:

1.1. Princíp solidarity.

2. Princíp bezoplatnosti.

3. Princíp podpornosti.

4. Princíp podpory.

Prínos dobrovoľníkov:

1.  Spoločenská rovina

(vedie k sociálnej integrácii rôznych sociálnych skupín, národnostných menšín)

2.  Individuálna rovina

(spôsob sebarealizácie, trávenia voľného času, spoznávanie nových ľudí, získanie znalostí, zručností, prejav altruizmu)

Motívy dobrovoľníkov:

-- Dobrá prax s deťmi.

- Získanie zručností pre výchovu svojich detí.

Napĺňanie myšlienky organizácie.

- Pocit, že ma tam čakajú.

- Mať dobrý pocit, že som v ten deň urobil niečo dobré.

- Napomôcť k zlepšeniu situácie v danej komunite. 

 

Zdroj: Marošiová, Majchrák, 2005